Tumblelog by Soup.io
 • god-of-mischief
 • strangerthankindness
 • smerfetka
 • thatsridicarus
 • julita
 • wulfy
 • gaabu
 • foxgallagher
 • challder
 • Americanlover
 • noe
 • guyver
 • theRumor
 • Chibichan
 • risky
 • kerio
 • gosiamm
 • memysoupandi
 • Little-Orange
 • awakened
 • sherlokid
 • brinno
 • AinsworthCass
 • prime-lews-telamon
 • bluephoenix
 • asyrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

9776 6e4c 500
Reposted fromcamplake camplake viamglistyporanek mglistyporanek

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromDevikitsu Devikitsu viagodsriseoneast godsriseoneast
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Blausee by winter
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
2932 df75

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

Reposted from12czerwca 12czerwca viapsycha psycha

możesz zadzwonić nawet w środku nocy, gdy śpię pierwszy raz od tygodnia.

Reposted from12czerwca 12czerwca viapsycha psycha

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca viapsycha psycha
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – Byłam kochanką arabskich szejków
Reposted fromzoou zoou viapsycha psycha
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka viapsycha psycha
Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się
 Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów..
— Grzegorz Hyży
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapsycha psycha
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viapsycha psycha

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl